Gaaabi

14 tekstów – auto­rem jest Gaaabi . 

cza­sem trze­ba się cofnąć, by móc coś dogonić 

myśl
zebrała 24 fiszki • 5 lipca 2011, 21:06

Przeg­ra­na jest źródłem wiel­kiej mądrości , po­nieważ od niej uczysz się wygrywać.. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 31 grudnia 2010, 17:36

Skrzydła

Na je­den moment
na jedną chwilę
uciekam od rzeczywistości,
od­ry­wam się od życia
i czuję się jak w niebie
bo jes­tem tym, czym chciałam być
bo jes­tem sobą...
ot­wieram sze­roko oczy
i widzę
że wszys­tko mogę...
rozkładam skrzydła do lo­tu ...
trzy­mam cię za rękę i
...frunę...
lecę z wiat­rem tam,
gdzie wskażesz mi drogę. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 25 grudnia 2010, 11:40

Praw­dzi­wy ar­tysta w oczach ma duszę 

myśl
zebrała 61 fiszek • 21 listopada 2010, 20:37

i mil­cząc, można zgrzeszyć 

myśl
zebrała 62 fiszki • 1 listopada 2010, 20:28

uśmiech to ...
szept serca 

myśl
zebrała 82 fiszki • 6 października 2010, 20:45

Naj­piękniej­szą obiet­nicą jaką można po­daro­wać dru­giej oso­bie jest ta , w której obiecu­jesz, że nig­dy o niej nie zapomnisz. 

myśl
zebrała 117 fiszek • 30 sierpnia 2010, 11:41

Nie znając sma­ku miłości ,nig­dy nie za­koszto­wałeś sma­ku życia 

myśl
zebrała 53 fiszki • 19 sierpnia 2010, 18:01

Co two­je to moje.
Co mo­je to nie twoje. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 11 sierpnia 2010, 13:08

Zna­lazłam ją jak czte­rolis­tną koniczynę.
Szko­da ,że szyb­ko więdnie. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 6 sierpnia 2010, 09:39
Gaaabi

nawet gdy milczy, przemawia najgłębiej w serce

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gaaabi

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność